Odtlačok

Mathias Thunemann Webentwicklung & Onlinemarketing
Lilienthal-Ring 7
DE-16816 Neuruppin

info@shopuniver.com

Vyhlásenie

Zodpovednosť za obsah.
Používame obsah od tretích strán, ako sú citácie alebo obrázky. V skutočnosti sme si vedomí, že tieto eliminuje, sú bezproblémové. Ak si myslíte, že sme v rozpore s platnými zákonmi, žiadame vás, aby ste nám to oznámili. Pred oznámením o porušení vylúčujeme zodpovednosť.

Zodpovednosť za odkazy.
Na našich stránkach nájdete externé odkazy na webové stránky od tretích strán, ktoré sme predtým testovali. Nemôžeme však ovplyvniť ich neustále sa meniaci obsah. Pre akékoľvek právne porušovanie sú prevádzkovatelia vonkajšej strany zodpovedné za seba. Vylučujeme tento obsah.

Copyright.
Náš obsah a práce na týchto stránkach podliehajú nemeckej autorskému právu. Duplikácia, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh obnovy mimo limitov autorského práva vyžaduje náš súhlas. Sťahovanie a kópie tejto stránky nie sú povolené. Pre určitý obsah, autorské práva tretích strán pozorujeme. Ak si stále všimnete porušenie autorských práv, požiadame vás, aby ste nám povedali.